Vizyon Projelerimiz

SMART GRID

Akıllı şebeke sistemi; üretim, iletim, dağıtım şebekeleri ile ev içi akıllı prizler ile sayesinde şebekenin bütününün uzaktan anlık olarak izlenmesi, analizlerin yapılması ve yönetilmesi işidir. Son kullanıcının da işe dahil edilmesi ile tüketim analizleri sağlıklı olarak yapılabilecek, verimlilik arttırılacaktır.

Akıllı şebeke sistemi ile elektrik dağıtım şebekesinin bir yerinde oluşan herhangi bir problemde bölgesel olarak izole edilip oluşan probleme anında müdahale edilmesine imkân tanımakla beraber enerji üretim, iletim ve dağıtım sırasında oluşan kayıplara karşı kendini optimize etmesinin yanı sıra kaçak kullanımlara karşı tedbirler alınmasını da sağlamaktadır.

Sistemin geliştirilmesinde; Büyük Veri (Big Data), İş Analizi (Business Analysis), Veri Analizi (Data Analysis), Makine Öğrenmesi (Machine Learning), Yapay Zeka (Artificial Intelligence), IoT (Internet of Things), Web Uygulamaları (Web Application) vb. teknoloji, yöntem ve kavramlardan faydalanılmaktadır.