Kurumsal

Stratejik Hedefler

Amaç 1.Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

 • İç Kontrol Sisteminin Etkinliğini Sağlamak
 • Kurumsal Hafızayı Oluşturmak ve Etkin Kullanmak
 • Paydaş Memnuniyetini artırmak
 • Proje Yönetimini Geliştirmek
 • Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi’ni Etkin Kullanmak
 • Yönetim Sistemlerini etkin kullanmak (Kalite, Çevre, İSG)
 • Hukuki Süreçlerin Takibini Geliştirmek
 • Teklif ve Sözleşme Sürecini Etkin Yönetmek
 • Fiziki Çalışma Ortamındaki Koşulları İyileştirmek
   

Amaç 2.Kurumun Sektördeki Konumunu Güçlendirmek ve Kurumsal İmajı Desteklemek

 • Kurumsal İtibarı Yükseltmek
 • Kurumsal Kimlik Çalışmalarını Tamamlamak
 • Sektörde Marka Bilinirliğini Güçlendirmek, Medyada Daha Çok Yer Almak
   

Amaç 3.Mali Yapıyı Güçlendirmek ve Sürdürülebilir Kılmak

 • Bütçe Yönetimini ve Raporlamayı Etkinleştirmek
 • Etkin Bir Finansman Sistemi Kurmak ve Uygulamak
 • Karlılığı Arttırmak
 • Kaynakların Etkin Kullanımını Sağlamak (Maliyeti Azaltmak & Operasyonel Verimliliği Artırmak)
 • Nakit Akışını İyileştirmek
   

Amaç 4.Yeni İş Alanları Geliştirmek

 • Yönetim Danışmanlığı Hizmeti Sunmak
 • Yenilikçi Eğitim Hizmetleri Sunmak
 • Doğalgaz Sektöründe Faaliyet Göstermek
 • Enerji Sektörüne Bilgi Teknolojileri Alanında Yetkin Personel İstihdamı Yaparak Hizmetler Sunmak
 • Landmark Bir Projede Yer Almak
 • Yeni Teknoloji Alanlarında İş Geliştirmek
 • Denetim ve Test Hizmetleri Alanında Faaliyet Göstermek
   

Amaç 5.Mevcut İş Alanlarında Yenilik ve Büyüme

 • Ana Strateji ; TEİAŞ İş Hacmi Sürdürülebilirliğini Sağlamak ve Artırmak
 • Çalışılan Dağıtım Şirketleri Sayısını Artırırken, Toplam İş Hacmini de Artırmak
 • Ana Strateji; YEKA Projelerinde ve Lisanslı Yenilenebilir Enerji Projelerinde Büyüme
 • Katma Değeri Yüksek C BS Projelerinde Daha Çok Yer Almak
 • Üretim Tesisleri Yatırım Danışmanlığı ve Müşavirlik Hizmetleri Konusunda Müşteri & Proje Sayısını Artırmak
 • Ciro İçindeki Özel Sektör Payının Artırılması
   

Amaç 6.Sektöre Yetkin İnsan Kaynağı Sağlamak ve Stratejik IK Uygulamalarını Kuruma Adapte Etmek

 • Çalışan Bağlılığını Artırmak
 • Çalışan Memnuniyetini Artırmak
 • Eğitim Faaliyetlerini Geliştirmek ve Artırmak
 • Etkili Bir Performans Yönetim Sistemi Kurmak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak
 • Etkin Bir Kariyer Yönetim Sistemini Kurmak
 • Etkin Bir Öneri ve Ödül Sistemi Kurmak
 • Kurumiçi İletişimi Artırmak
 • Nitelikli Personel İstihdamı Sağlamak
   

Amaç 7.Pazarlamayı Etkinleştirmek ve Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemini Kurmak

 • Etkin Pazarlama Yönetimi Sağlamak
 • Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi Kurmak ve Etkinleştirmek