Kurumsal

Stratejik Plan

1. Kurumsal kapasiteyi geliştirerek dönüşümü etkin yönetmek

2.Kurumun sektördeki konumunu güçlendirmek ve kurumsal itibari desteklemek

3. Mali yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilir kılmak 

4. Yeni iş alanları geliştirmek

5. Mevcut iş alanlarında yenilik ve büyüme

6.Sektöre yetkin insan kaynağı sağlamak ve stratejik İK uygulamalarını kuruma adapte etmek

7. Paydaş deneyimi / pazarlamayı etkinleştirmek ve müşteri ilişkileri yönetim sistemini kurmak