Hizmetlerimiz

İletim Hizmetleri

Enerji İletim Hatları Mühendislik ve Proje Hizmetleri

 • Hat karakteristiği ve bağlantı noktası analizi
 • Uygulamaya esas optimum güzergah seçimi ve analizi
 • EİH güzergahı kurum görüşü temin ve oluru
 • EİH güzergah detay ölçümü (LIDAR/Yersel)
 • EİH Projelendirme (Pls-cadd yazılımı ile tevziat çalışması)
 • EİH Kamu Yararı Kararı (KYK) temini
 • Tesise hazır dizayn paketi sunulması
 • TEİAŞ şartnamesine uygun, ihaleye esas keşif hazırlanması
 • TEİAŞ onaylı 3D direk tasarımı ve teknik analizi

 

Enerji Nakil Hatları Güzergah Ölçüm Çalışmaları

 • ENH güzergah detay ölçümü (LIDAR/Yersel GPS)

 

İletim Tesislerinin Şeritvari Haritalama Çalışmaları

 • Enerji İletim Tesisleri (Mevcut Elektrik, Doğalgaz İletim Tesisleri vb.) Haritalama Çalışmaları (LIDAR/Yersel GPS)

 

Müşavirlik Hizmetleri

 • Proje Maliyet Analizi
 • İletim Hattı Tesis İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • İş Programı Kontrolü, Takibi ve İşverene Raporlanması
 • Yapılan İşin Şartnamelere Uygunluğunun Kontrolü ve İşverene Raporlanması

 

Enerji Üretim Santralleri ve Endüstriyel Tesislere Sunulan Hizmetler

 • Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri
 • Elektrik, Mekanik, İnşaat Uygulama Projelerinin Hazırlanması
 • Üretim Performans Değerlendirilmesi
 • Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri
 • Proje ve Hesaplarının Yapılması
 • EPDK Lisans Danışmanlığı
 • ETKB “Ön Proje” ve “Kati Proje” Hazırlanması
 • Saha Müşavirliği ve İşveren Mühendisliği
 • Finansal ve Teknik Fizibilite Raporunun Hazırlanması
 • Şebeke Analizinin Yapılması
 • Teknik Şartname Hazırlanması Hizmetleri
 • Süreç Danışmanlık Hizmetleri
 • Primer ve Sekonder Teçhizat Test ve Devreye Alma Hizmetleri
 • Röle Koordinasyon ve Selektive Hesaplarının Yapılması
 • Topraklama ve Motor Testleri
 • Enstrüman Test ve Kalibrasyon Hizmetleri
 • Lisanssız Üretim Tesisleri Süreç Danışmanlığı


Üretim Tesislerinin Havadan Denetlenmesi ve Raporlanması Hizmetleri

 

Trafo Merkezleri Mühendislik ve Proje Hizmetleri

 • Bağlantı Görüşü, Bağlantı Anlaşması, Sistem Kullanım Anlaşması Danışmanlık Hizmetleri
 • 380/154/36 kV Trafo Merkezi Primer Proje Hizmetleri
 • 380/154/36 kV Trafo Merkezi Sekonder Proje Hizmetleri 
 • 380/154/36 kV Trafo Merkezi İnşaat Proje Hizmetleri
 • 36 kV Otoprodüktör Proje Hizmetleri
 • Trafo Merkezi Yer Seçimi Hizmetleri
 • Saha Müşavirliği
 • Kısa Devre, Röle Koordinasyon ve Yük Akışı Analiz Hesaplamaları
 • Teknik ve Montaj Şartname Hizmetleri
 • Teklife Esas Keşif Listelerinin Hazırlanması
 • Spesifik Trafo Merkezi Dizaynı
 • Trafo Merkezleri Yangın Danışmanlık Hizmetleri

 

Trafo Merkezleri İşletme, Bakım ve Raporlama Hizmetleri

• Şalt Sahası Test ve Devreye Alma Süpervizörlük Hizmetleri

 

İletim Tesislerinin Havadan Denetlenmesi ve Raporlanması Hizmetleri

 • İletim Tesislerinin Havadan Kontrolü ve Güzergah Analizi
 • İletim Tesislerinin Elektro-Optik Ekipmanlar Yardımıyla Arızalı veya Arıza Oluşabilecek Yerlerin Tespiti, Kayıt Edilmesi
 • İlgili İdarelerin Bildireceği Formata ve Periyotlara Uygun Raporlanması
 • Varlık Yönetimine Esas Operasyonel Yönetim Sistemlerine Arıza Kayıtlarının Girilmesi