Hizmetlerimiz

Dağıtım Hizmetleri

 • Elektrik Güç Sistemlerinin Modellenmesi, Analizi ve Tasarımı
  • Statik Analizler: Yük akışı, kısıtlılık, kısa devre etütleri
  • Yarı Dinamik Analizler: Yük profilleri/ölçümleri kullanılarak yük akışı analizleri, şebeke teknik kayıp hesaplamaları
  • Röle Koordinasyon ve Ayar Çalışmaları
  • Mühendislik Geliştirme Eğitimleri
 • Üretim ve Tüketim Tesislerinin Teknik Fizibilite/Şebeke Etki/Güç Artırımı-Azaltımı Etütleri
 • Elektrik İletim ve Dağıtım Şebekeleri için Master Plan Hazırlanması
 • CAPEX ve OPEX Hesaplanması, Verimlilik Çalışmaları
 • Dağıtım Şebekeleri için Master Proje Hazırlanması
 • Enerji Nakil Hattı (ENH) Uygulama Proje Hizmetleri
 • Şehir Şebekesi Uygulama Proje Hizmetleri
 • Bütçe Kısıtlamalı ve Fayda/Maliyet Bazlı Yatırım Önceliklendirme Çalışmaları
 • İletim ve Dağıtım Şebekelerinde Bölge Bazında Tüketim/Talep/Abone Sayısı Tahmini Yapılması ve Ekonometrik Model Oluşturulması