ELTEMTEK DOĞALGAZ SEKTÖRÜNDE YENİ PARTNER

ELTEMTEK ailesi olarak stratejik amaçlarımızdan biri olan yeni iş alanları geliştirmek ilkesinden hareketle, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 29.01.2009 tarihli ve 1955/1 sayılı Kurul Kararı ve bu Kurul Kararı çerçevesinde hazırlanan “Doğalgaz Dağıtım Şirketlerinin 5 yıllık Yatırım Yükümlülüklerini Yerine Getirip Getirmediğinin Tespiti Konusunda Dağıtım Şirketleri Tarafından Hizmet Alınacak Firmalara Yetki verilmesi İlanı” kapsamında EPDK’nın 30.04.2020 tarihli ve 9327/3 sayılı Kurul Kararı ile doğalgaz dağıtım şirketlerinin ilgili mevzuatta belirlenen yatırım yükümlülüklerini EPDK adına incelenmesi ve raporlanması konularında yetkimizi almış bulunmaktayız.

Bu kapsamda doğalgaz dağıtım şirketlerinin;

1-Doğalgaz Dağıtım Şebekesinin her türlü tasarım ve projelendirilmesi,

2-Doğalgaz Çelik ve Polietilen boru hatlarının NDT kontrolü, test ve işletmeye alınması,

3-A ve B tipi RMS istasyonları tasarım, inşaat, montaj ve test edilmesi, işletmeye alınması,

4-Hali hazır harita yapımı, kamulaştırma, altyapı bilgi sistemleri ve GIS uygulamaları,

5-Servis hattı ve servis regülatör montajı,

6-Katodik koruma ve scada uygulamaları,

Konularında EPDK adına tespit ve inceleme yapacaktır.

ELTEMTEK A.Ş olarak; Türkiye enerji tarihindeki 35 yıllık tecrübemizle elektrik santralleri, trafo merkezleri ve iletim hatları konusunda en verimli projeleri hayata geçirirken, yenilenebilir enerji üretiminde de güvenilir bir işbirlikçi olmaya devam ediyoruz.

ELTEMTEK A.Ş olarak devam etmekte olan hizmetlerimizin konu başlıkları:

Ar-Ge ve Proje Destek Ofisi

Bilgi Teknolojileri

Dağıtım Hizmetleri

İletim Hizmetleri

Harita ve Çevre Hizmetleri

Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri

Eğitim Hizmetleridir.

Enerji sektöründe sunduğu hizmetlerle Türkiye’nin önde gelen mühendislik, proje yönetimi ve danışmanlık şirketlerinden biri olmayı başaran ELTEMTEK, sürdürülebilir başarı ve stratejiler için öncü ve tek olmanın gücüne inanarak hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir.

 

ELTEMTEK Genel Müdürü Sayın Şerif OKLUOĞLU konuyla ilgili açıklamasında şöyle dedi:

“Doğalgaz konusunda sektöre katkı sağlamak adına bir çok projeyi hayata geçirmeye devam ediyoruz. EPDK’nın bu kararı ile bir hedefimize daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bilgi birikimimiz ve konusunda uzman çalışma arkadaşlarımın desteği ile doğalgaz sektörüne katkı sağlamaya devem edeceğiz. Kararın ELTEMTEK ailesine ve Doğalgaz sektörüne hayırlı olmasını diliyorum.”

Diğer Haberler