KURUMSAL PROFİL

Politikalar ve Sertifikalar

İnsan Kaynağı Yönetimi
Biz bir örgütün stratejik hedeflerine ulaşabilmesinde, yetkin, iyi eğitimli, tecrübeli, kurum kültürüne uyum gösteren personel sürekliliğinin hayati önemine inanıyoruz. Bu faktörleri optimize etmeyi ve doğru koşulları yaratmayı amaçlayan bir İK politikası izliyoruz.

Çalışanlarımız bizim en büyük varlığımızdır. Bu sebeple onlara olumlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlıyor, aktif olarak kişisel ve mesleki gelişimleri için onları destekliyoruz. İnsan yönetimi yaklaşımımızda, adil işgücü uygulamalarına, uluslararası ve yerel işgücü yasalarına uyum gösteriyoruz. Eşit Fırsatlar Politikamızla ayrımcılık yapmadan her çalışana yönetime katılma hakkı ve kariyer fırsatları sunuyoruz. Bireysel liyakat, bilgi, beceri ve yeteneklerine dayanan bir pozisyon için en iyi kişiyi seçiyor, kurumda devamlılığı için teşvik ediyoruz.


İş Başvurusu için Tıklayınız!!

Güvenlik ve Sağlık
Çalışanlarımızın hayatlarının, tüm riskleri bertaraf edecek güvenlik uygulamalarımıza bağlı olduğunu biliyoruz. Proaktif yaklaşımla güvenlik standartlarımızı oluşturup, onları uyguluyor, küresel sağlık ve güvenlik politikalarına, yasalara ve mevzuata kusursuz uyum gösteriyoruz.
Sağlık ve güvenlik performansını geliştirmek için kararlıyız. Amacımız, her bir kişinin, her iş günü sonunda eve sağlıkla dönmesidir. Bu sebeple aldığımız güvenlik tedbirleri ile birlikte, çalışanlarımızın ve bizim sorumlu olduğumuz işlerde görev alan herkesin, tehlikeleri görmek ve ilgili risk seviyelerini yönetmek için eğitimlerini sağlıyoruz.
Çevre
Hepimiz, insanların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, işlerini yaparken çevrenin sürdürülebilir kaynaklarına karşı sorumlu olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple çevreye duyarlı olmanın ötesinde, çevrenin korunmasına adanmışlıkla emek veriyoruz.
Yaptığımız işlerle ilintili olarak, çevre yönetimi bizim için sadece bir şirket politikası olmaktan çıkmış, kurumsal bir bütünlük içinde, Çevresel Etki Değerlendirme hizmetlerimizin, en başarılı olduğumuz konulardan biri haline gelmesini sağlamıştır. Çevre yönetim yaklaşımımız ve ÇED raporlarımız, çevreye olan bağlılığımızı, ülkesel ve toplumsal sorumluluğumuzu içermektedir.
Kalite
Kalite bizim işimizin her yönüyle ayrılmaz bir parçasıdır. Biz müşterilerimizin bize emanet ettiği işlerde, onların yükümlülüklerini, beklentilerini ve ihtiyaçlarını yüksek kalitede yerine getirirken, üstün müşteri memnuniyetini hedef alıyoruz. Tüm yasalara, düzenlemelere ve standartlara uyumlu davranıyoruz.  Her projede zamanlama, maliyet kontrolü, iş ve işçi güvenliği ve çevre üzerinde büyük bir dikkat ve hassasiyetle durup, tatmin edici değerler yaratıyoruz.
Kolektif başarımızın nedeni kaliteli ürün ve hizmetlerimizle birlikte, tüm çalışanlarımızın, hissedarlarımızın ve tedarikçilerimizin kalite politikamıza gösterdiği büyük saygı ve özenli uyumdur. Bu sebeple onlara sürekli başarıya katkılarından dolayı minnettarız.

Müşteri Memnuniyet Anketi İçin Tıklayınız!

Firmamızda Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.Sahip olduğumuz kalite sertifikalarımızsa şunlardır;