KURUMSAL PROFİL

Genel Bakış

ELTEM-TEK enerji sektöründe hizmet veren, Türkiye’nin önde gelen mühendislik, proje yönetimi ve danışmanlık şirketlerinden biridir. % 47’lik kamu, %26’lık yabancı sermaye ve geri kalan yüzdelik payları Türkiye’nin önde gelen özel enerji şirketlerinden oluşan ortaklık yapısıyla, kozmopolit bir görünüm sergilemektedir. Bu yapı ELTEM-TEK’i sektörde farklı ve öncelikli kılmaktadır. Öyle ki ELTEM-TEK, amacı kamu yararı ve ülke gelişimi olan bir kamu kuruluşunun ciddiyet ve güvenilirliğine, bir yüzyıla yakın geçmişiyle uluslararası başarılara sahip yabancı bir şirketin evrensel tecrübe ve hedeflerine, özel sektörün atılımcı ruhuna, çevik ve müşteri odaklı yapısına sahiptir. Tüm bunlar da bizim gerçekleştirdiğimiz tüm işlerde olağanüstü ve sürdürülebilir başarılar edinmemizi sağlamıştır.

Faaliyet konusu işlerinde dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ELTEM-TEK, gerek donanım ve yazılımlarla gerekse personel eğitimleri ile yeni yöntemlerin ülkemizde uygulanmasında daima öncülük etmektedir.

Bizi Üstün Kılan Özellikler

- Global erişim, köklü yerel bilgi, yenilik ve gelişim tutkusuyla müşterilerimize teknik mükemmellik sağlarız.
- Bir projenin her aşamasında destekleyici hizmetler ve teknik bilgiler sunan, güvenilir bir iş ortağıyız.
- Üstün güvenilirlik, uzmanlık, bilgi ve deneyimimizle, enerji sektöründe lider bir konuma ve itibara sahibiz.
- İş ve işçi sağlığı, güvenliği ve çevrenin korunması konularında yüksek standartlara sahibiz.
- Hedeflenen amaca bütünüyle uyumlu, değer oluşturan projeler sunma konusunda kararlıyız.
- Komple ve uçtan uca projeleri hayata geçirmek için operasyon, bakım ve işletme kabiliyetine sahibiz.
- Sürekli mükemmellik ve iyileştirme için çalışırız. Tüm iş süreçlerinde sektörün en yetenekli uzmanlarıyla çalışarak, başarı sicilimizi koruruz.
- Mühendislik hizmetleri konusunda uzmanız. Projelerimizde bilim adamları, akademisyenler, çevre danışmanları ve işlerine adanmışlıkla bağlı profesyonellerle işbirliği içinde çalışırız.
- Bilgi, beceri, tecrübe ve bütünlük stratejisiyle müşteri bağlılığı yaratırız.
- En zorlu projeleri belirlenen zamanlamaya uyum içinde, başarıyla yürütürüz.
- Süreçleri hızlandıracak güvene, tecrübeye ve temasa sahibiz.
- Çözüm odaklıyız. Kritik durumlarda özel ve yenilikçi çözümler üretiriz.
- Verimliliği maksimize etmek için entegre teknolojiler ve yazılımları kullanmada öncüyüz.
- Derin teknik uzmanlık ve rakipsiz ulusal tecrübeye sahibiz.
- İş ilkelerine bağlıyız. Her çalışanımız bu ilkelere uyumla hareket eder, kuruluşun sosyal değerlerini destekler. Dürüstlük, şeffaflık ve ekip çalışması esastır.

Strateji

İş hedeflerimize ve temel amaçlarımıza ulaşmak için belirlediğimiz stratejimizin beş temel unsuru vardır; Güçlü ve kontrollü büyümek Ölçek ekonomisinden faydalanmak (maliyetleri düşürür, performansı artırır) Yaptığımız her işte mükemmelliğe odaklanmak Yatırımlar öncesinde ekonomik ve demografik gelişmeler, enerji talebi, politik ve düzenleyici koşulların kapsamlı analizini yapmak

Hedefler

- Sektörde süregelen öncülüğümüzü potansiyel enerji kaynaklarını değerlendirme konusunda da devam ettirmeyi,
- Dünya standartlarını yakalamış çevre dostu bir şirket olmayı,
- Enerji ile ilgili kararların oluşturulmasında doğru çözüm ortağı olarak aktif görev almayı,
- Dünya genelinde başarılar edinmeyi


AMAÇ VE TEMEL DEĞERLER

Temel amacımız, dünyaca tanınmış teknik uzmanlık, köklü yerel bilgi, profesyonellik ve projelerimize entegre edilmiş disiplinler gibi benzersiz bir kombinasyonla ürün ve hizmetler sunarak, ülkemizde yaşam kalitesini arttırmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için adanmışlıkla çalışırken, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için değerler yaratma sorumluluğunu devam ettirmekteyiz. Bu sebeple biz; Memnun müşteriler yaratırız, Ticari başarı veren uzun vadeli stratejiler geliştiririz, Yenilik, gelişim ve profesyonel mükemmelliğe odaklanırız.

Değerlerimiz

Başarının temel değerlere ve belli ilkelere bağlılık üzerine kurulduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple öncelikle hizmet ettiğimiz toplumun ve profesyonel iş hayatının temel değerlerini içtenlikle benimsiyor, evrensel değerlerle bütünleştirerek tüm çalışma ilkelerimizi bu doğrultuda oluşturuyoruz.

VARLIKLARIMIZ

Müşterilerimiz

Bir amaç ile beslendiğinde projeler daha güçlüdür. Müşterilerimiz ve ELTEM-TEK uzmanlarını bir araya getiren, yenilikçi teknolojiler kullanarak temiz ve daha verimli enerji sağlama amacıdır. ELTEM-TEK müşterileri tıpkı ortaklarında olduğu gibi, birinci sınıf yerli ve yabancı firmalardır.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak, sürekli yüksek kalitede hizmet sağlamak anlamına gelir. Bu da ülke refahımızın artması, halkımızın sürekli ve güvenli bir şekilde enerjiye ulaşması demektir. Çünkü elektrik tüketimi, toplumların refah ve gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirilmektedir.

Toplum ve ülke yararı ELTEM-TEK’in kuruluşunun en önemli sebebidir. Bizim için müşteri odaklı olmak demek toplumsal sorumluluk demektir. Benimsediğimiz yenilikçi müşteri çözümleri, verimli operasyonlar, sürekli iyileştirme, minimum bürokrasi ve çeviklik bizim, dolayısıyla müşterilerimizin rekabet gücünü artırmaktadır.

Biz müşterilerimizi başarılı kılarak, başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bu sebeple;
- Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,
- Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş, değer yaratan yenilikçi, verimli ve optimum çözümler geliştirmeyi,
- Müşteri tercihlerine duyarlı davranarak, zorlukları ve fırsatları kucaklamayı,
- Onların başarısı için çalışmayı
prensip edindik.

Çalışanlarımız

Biz ELTEM-TEK ailesi olarak yaptığımız işlerde mükemmel sonuçlara ulaşmaya odaklanırken, bunun üstün donanımlara sahip teknik ve idari bir kadro ve ekip çalışmasıyla mümkün olabileceğinin bilincindeyiz. ELTEM-TEK’in prensiplerini ve hedeflerini iyi idrak edip, yürekten benimsemiş personelimiz de belirlenen amaçlara ulaşabilmek için, bu bilinçle hareket etmektedir.

ELTEM-TEK çalışanları bir bütünün çok değerli parçalarıdır. Sürekli gelişim sürecinin bir gereği olarak eğitim ve gelişim konusunda teşvik edilirler. Bilgi, ELTEM-TEK’te ilerlemenin ve başarının altın anahtarı olarak cömertçe paylaşılırken, tüm çalışanlar hassasiyetle gizlilik ilkesine bağlı kalırlar. Teknolojiyi iyi takip eder, gelişmeleri çalışmalarına adapte ederler. Tecrübenin verdiği bilgelikle birlikte, aldıkları akademik eğitimi ve şirket kültürünü harmanlayan ELTEM-TEK çalışanları ve yöneticileri, şirketin edindiği başarılarda büyük paya sahiptirler.

Tedarikçilerimiz

Tedarikçi seçimi her iş ve süreçte olduğu gibi yoğun ve titiz bir prosedürden geçirilmektedir. ELTEM-TEK’in prensip edindiği kalite standartlarına uygun hizmet ve ürün temin edebilen firmalarla iş birliği içine girilmektedir. Güvenilirlik, itibar, tecrübe ve yetkinlik tedarikçi seçiminde başlıca ölçütlerdir. Her iki taraf için kalıcı değer yaratmak amacıyla, tedarikçilerimizle uzun vadeli ilişkiler hedeflemekteyiz. Bu, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve bize zaman kazandırmakla birlikte risklerin yok edilip, maliyetlerin düşürülmesine de katkı sağlayacaktır.