HİZMETLERİMİZ

Yenilenebilir Enerji

    

Modern yaşam hayatımızı kolaylaştırırken, enerjiye olan bağımlılığımızı da artırmaktadır. Hızla gelişen dünyada enerji kaynaklarının varlığı ve devamı hayati önem taşımaktadır. Günümüzde kullanılan enerjinin pek çoğu kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil atıklardan sağlanmaktadır. Çok uzun süreç içerisinde yeniden fosil yakıt kaynakları oluşsa da, tüketimi bundan çok daha hızlıdır. Bu yakıtların tükenebileceği gerçeği, fiyatların sürekli yükselişi ve yanmaları sonucu çevreye ve insan sağlığına verdikleri zarar, yenilenebilir enerjinin önemini ve değerini artırmıştır. Güneş, rüzgar, su, jeotermal gibi enerji kaynakları ile birlikte, yeni kaynakların ve yeni tekniklerin kullanımı, bilinçli toplumların hedefi olmuştur. ELTEM-TEK’in ülke kaynaklarına, çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına verdiği önem, yenilenebilir enerji konusunda da dünya standartlarında hizmet sunmasını sağlamıştır.
Bu konudaki faaliyetlerimiz hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:
Rüzgar Enerjisi Santralleri
Güneş Enerjisi (Seul-ELTEM-TEK)