HİZMETLERİMİZ

Trafo Merkezleri

 • Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri
 • - Yük akışı, kısa devre hesaplarını içeren sistem etütleri, arazi ve yer seçimleri ve raporlamaya yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
 • - Tek hat şeması ve işin kapsamının çıkarılması,
 • - Genel konum planı ve genel yerleştirme resminin hazırlanarak, satın alınacak arazinin tespit edilmesi ve yer seçimine iştirak edilmesi,
 • - Tesisin keşfinin hazırlanarak, yaklaşık maliyetinin çıkarılması,
 • - Teknik, idari ve yapım şartnameleri ile sözleşmenin hazırlanması.
 • - Teknik Danışmanlık
 • Proje Hizmetleri
 • - Proje çalışmaları komple yeni bir merkez olabileceği gibi, tesislerde yapılacak fider ilaveleri, malzeme değişikliği gibi tadilat projeleri, otoprodüktör fider dönüşüm projeleri de olabilmektedir.
 • - 380/154/36 kV’luk trafo merkezlerinin primer, sekonder ve inşaat projelerinin hazırlanması,
 • - Rüzgar, termik ve hidrolik santralleri şalt tesislerinin projelerinin hazırlanması,
 • - Dağıtım şebekelerinin projelerinin hazırlanması,
 • - Elektronik ortamda hazırlanan projelerin onaylatılması ve saha uygulamasından sonraki nihai projelerin hazırlanması.