HİZMETLERİMİZ

HARİTALAMA, ÖLÇÜM VE VERİ TOPLAMA HİZMETLERİ

 

LİDAR sistemleri, yükseklik verisi toplamak için geleneksel yöntemlerden farklı birçok avantaj sunar. Güvenilir koordinat ve yükseklik bilgisi (XYZ) elde edilmesi, yüksek duyarlıkta düşey koordinat hassasiyeti, hızlı veri toplama/işleme, erişilemeyen noktalardan veri toplama olanağı, isteğe bağlı nokta yoğunluğu belirleyebilme olanağı, isteğe bağlı görüntü alanı seçebilme olanağı, kısa süreli çalışmalarda geniş alanlardan da fazla veri toplama ve sonuç ürün elde edebilme olanağı, özellikle geniş alanların yüksek hassasiyette ve hızda veri toplama imkanı sunar. Bunun yanı sıra, tehlikeli bölgelerde veri toplama ve bitki örtüsüyle kapalı alanlarda yaprak ve dal aralarından nüfuz etme imkanı ile daha hassas Sayısal Arazi Modeli (Digital Terrain Model - DTM) ve Sayısal Yükseklik Modeli (Digital Elevation Model - DEM) oluşturulmasını sağlar. Bu özellikleri nedeniyle özellikle büyük projelerde zaman/maliyet açısından avantaj sağlar.


kGPS ve CORS: Standart GPS alım sürecimize, etkin kontrol ve düzenleme işlemleri ile beraber standart iş süreci değil bunun yanında raporlama, bilgi aktarımı, gereklilik analizleri, deformasyon ölçüleri gibi birçok kalemin bütünleşmesinden sonuçları oluşturmaktayız.


COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
- İletim hattı güzergâhı, güneş ve rüzgâr santrali yeri belirleme analizi
- En ekonomik, doğaya ve insana olumsuz etkisi minimize edilmiş güzergâh seçimi
- Mekansal alanda proje envanter sistemi
Mevcut iletim hatlarının modellenmesi ve yenileme çalışmaları, LİDAR verisi kullanılarak, PLS-CADD™ programıyla gerçekleştirilir.
İletim hattının karakteristiğine göre direk tipi, iletken tipi, izolatör tipi modellenir ve LİDAR ile elde edilen veriden havasal engeller, bitki örtüsü vb. yapılar arazi modeli üzerine uygulanır. Bu modelle klerans analizi, yaklaşım mesafesi analizleri, farklı hava ve yük durumlarına göre analizler yapılmaktadır.
Yersel Haritalama Hizmetleri
- Yapı Taramaları
- Maden Sahaları Taramaları
- Trafo Merkezi Taramaları
- Demiryolları Taramaları
Havasal Haritalama Hizmetleri
- Havasal Fotogrametri
- İHA Fotogrametrik Haritalama ve Nokta Bulutu Üretimi
- Oblik Haritalama ve Modelleme
Termal Görüntüleme
- Trafo Merkezleri Termal Görüntü Alımı
- Elektrik Hatları Termal Görüntü Alımı
- Yapılarda Termal Görüntü Alımı
Yapı Modelleme
- Kıyı Petrol Kuyuları Modellemesi
- Tesis Modelleme ve Bilgi Sistemi