HİZMETLERİMİZ

Enerji İletim Hatları

  154 KV – 380 KV Enerji İletim Hatları ve 34,5 KV Enerji Dağıtım Hatları Etüt Projelendirme Tasarım alanındaki tecrübemizi teknoloji ile birleştirmemiz, yeni elektrik iletim hatlarının proje ve tasarımları konusunda geniş çerçevede hizmet sunma kabiliyetimizi artırmıştır. Yersel ve havasal ölçüm teknikleri kullanılarak oluşturulan arazi modelini en iyi şeklide değerlendirmek, gerekli tasarım kriterleri ve direk tiplerini oluşturmak ve nihayetinde iletim hattının tasarımını yapmak için PLS-CADD™ programı kullanılmaktadır.


  İletim Hatları Mühendislik ve Proje Hizmetleri
  - Tevziat
  - Güzergâh analizi
  - TEİAŞ tarafından onaylanmış direk tasarımı
  - İletken gergi ve sehim hesaplarının yapılması
  - Optimum direk seçimi ve konumlandırılması
  - Plan-profil hazırlanması
  - Tesise hazır dizayn paketi sunulması
  - TEİAŞ şartnamesine uygun, ihaleye esas keşif hazırlanması.
  - Santrallerin imar planının yapılmasında zemin etüdü ve yol projelerinin yapılması


  Dağıtım Hatları Mühendislik ve Proje Hizmetleri
  - Hat karakteristiği ve bağlantı noktaları analizi
  - Hattın projelendirilmesi
  - Gerilim düşümü ve kısa devre hesabının yapılması
  - Güncel birim fiyatlı enerji nakil hattı (ENH) keşfinin yapılması


  Müşavirlik Hizmetleri
  - Maliyet analizi
  - İletim hattı tesis ihale dokümanlarının hazırlanması
  - İş programı kontrolü, takibi ve işverene raporlanması
  - Yapılan işin şartnamelere uygunluğunun kontrolü ve işverene raporlanması


  Kamulaştırma
  Direk yerlerinin ve direkler arasındaki irtifak alanlarının kamulaştırma planlarının hazırlanması ve ilgili kuruluşlardan izin ve onayların alınması.